Περιβαλλοντικά οφέλη από τη διάθεση των γεωργικών υπολειμμάτων της Ελλάδας για παραγωγή ενέργειας

Στην εργασία αυτή υπολογίστηκε η παραγόμενη ετήσια βιομάζα από τα γεωργικά υπολείμματα της χώρας μας. Οι ποσότητες των γεωργικών υπολειμμάτων ανέρχονται σε 13 εκατομμύρια τόνους ετησίως, από τους οποίους τα 5 εκατομμύρια τόνοι είναι η διαθέσιμη ετήσια παραγωγή βιομάζας σε ξηρό βάρος, που αντιστοιχεί σε 2.079.940 ΤΙΠ (ή 2 ΜΤΙΠ περίπου). Σύμφωνα με τα στοιχεία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπάζογλου Ε., Κυρίτσης Σ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η