Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ηλιακών συστημάτων για μια αειφόρο προοπτική

Τα Ηλιακά Συστήματα αποτελούν περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, προστατεύοντας και "επενδύοντας" στο φυσικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκαν τόσο οι περιβαλλοντικές ωφέλειες όσο και οι δυνητικά προκαλούμενες επιπτώσεις με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φραντζεσκάκη Ν., Γκέκας Βασίλης, Τσούτσος Θεοχάρης
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η