Παραπομπή APA

Φραντζεσκάκη Ν. (2002). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ηλιακών συστημάτων για μια αειφόρο προοπτική. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Φραντζεσκάκη Ν. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ηλιακών συστημάτων για μια αειφόρο προοπτική. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 2002.

Παραπομπή MLA

Φραντζεσκάκη Ν. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ηλιακών συστημάτων για μια αειφόρο προοπτική. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.