Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ηλιακών συστημάτων για μια αειφόρο προοπτική

Τα Ηλιακά Συστήματα αποτελούν περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, προστατεύοντας και "επενδύοντας" στο φυσικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκαν τόσο οι περιβαλλοντικές ωφέλειες όσο και οι δυνητικά προκαλούμενες επιπτώσεις με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φραντζεσκάκη Ν., Γκέκας Βασίλης, Τσούτσος Θεοχάρης
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.363-370
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.370
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Περίληψη:Τα Ηλιακά Συστήματα αποτελούν περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, προστατεύοντας και "επενδύοντας" στο φυσικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκαν τόσο οι περιβαλλοντικές ωφέλειες όσο και οι δυνητικά προκαλούμενες επιπτώσεις με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για κάθε ένα από τα Ηλιακά Συστήματα (Φωτοβολταϊκό, Ηλιακά Θερμικά, Ηλιοθερμικά Συστήματα Ισχύος) σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής. Μετά την ανάλυση προτείνονται μέτρα πρόληψης και καταστολής των ενδεχομένων περιβαλλοντικών οχλήσεων καθώς και εφαρμοσμένες τεχνικές και τεχνολογίες αντιμετώπισης. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:333.7923 - (Ηλιακη ενεργεια:Οικονομια)
363.73068 - (Ρύπανση:Περιβάλλον-Επιπτώσεις)
621.31244 - (Φωτοβολταικα στοιχεια:Ηλεκτρικη ενεργεια)
333.7917 - (Εξοικονόμηση ενέργειας:Οικονομία)
621.31244 - (Ηλιακή ενέργεια:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)
333.794 - (Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας:Οικονομία)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)