Λογισμικά εργαλεία (Eco Tools) για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Στην εργασία γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην δημιουργία της τεχνικής της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και στο ενδιαφέρον που εμφανίζει στις μέρες μας καθώς και στους λόγους που οδήγησαν στην δημιουργία των λογισμικών εργαλείων που αναφέρονται ως Eco -Tools. Τα υπάρχοντα λογισμικά εργαλεία κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν, την εφαρμοζόμενη μ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαρτινόπουλος Γ., Ekhrawat M., Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος, Τσιπάς Δ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η