Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια ζωής ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις επιπτώσεις της εξοικονομούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εκτιμάται το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος. Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαρτινόπουλος Γ., Ekhrawat M., Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η