Δημοτικές βιβλιοθήκες στην κοινωνία της πληροφορίας (2001:Θεσσαλονίκη,Ελλάδα) Διημερίδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Δημοτικές βιβλιοθήκες στην κοινωνία της πληροφορίας Διημερίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Θεσσαλονίκη] : Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 027.4 Δ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 027.4 ΔΗΜ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη