Μικρά & μίνι συστήματα ΑΠΕ & ΟΧΕ (2002:Αθήνα,Ελλάδα) Ημερίδα - έκθεση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μικρά & μίνι συστήματα ΑΠΕ & ΟΧΕ Ημερίδα - έκθεση, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ιππικός Όμιλος, ΟΠΕΤ Οργανισμός Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κωδικός DEWEY:004.259 - (Υβριδικά συστήματα)
621.31244 - (Ηλιακή ενέργεια:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)
333.9539 - (Βιομάζα:Ενέργεια:Οικονομία)
333.794 - (Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας:Οικονομία)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)