Στοιχεία εμπειρίας από το πρόγραμμα διαλογής απορριμμάτων στην πηγή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σύψας Κώστας
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Ανακύκλωση απορριμμάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 1992
Πηγή:Ανακύκλωση απορριμμάτων [1992:Λάρισα]
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ανακύκλωση Απορριμμάτων
Διαλογή Απορριμμάτων
Συλλογή Απορριμμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.445806 Α

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 597