Προβλήματα και υποδομή παιδείας

Γίνεται προσπάθεια νε τεθούν κάποιοι γενικοί στόχοι που επιδιώκονται μέσα απο την κατάρτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επισημαίνονται τα προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατάρτησή τους τόσο στη βασική όσο και στη μέση εκπαίδευση. Αναφέρονται επίσης προτάσεις για την τεχνική υποδομή και σχεδιασμό των σχολείων και των πανεπιστημίων ενταγμέν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαλαπάτας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας (Προσυνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Ανάπτυξη στην Ελλάδα (1981 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Σχολικά Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου