Οι περιοδικές εκδόσεις του ΤΕΕ και ο κοινωνικός ρόλος του μηχανικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλογεράς Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3 Ιουνίου 1978 ; τεύχ. 1000
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Εκδόσεις ΤΕΕ
Περιοδικά
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.006