Παραπομπή APA

Χριστοδούλου Μ. (1993). Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γαιών: Περιφέρεια Αττικής. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Χριστοδούλου Μ. Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γαιών: Περιφέρεια Αττικής. Αθήνα, 1993.

Παραπομπή MLA

Χριστοδούλου Μ. Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γαιών: Περιφέρεια Αττικής. Αθήνα, 1993.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.