Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γαιών Περιφέρεια Αττικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδούλου Μ., Νάκας Γ.
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Γεωργίας, Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Περιγραφή τεκμηρίου:Υπάρχει και δισκέτα με αρ. εισ. 55366 (στο Γραφείο Καταλογογράφησης)
Φυσική περιγραφή:9σ. : πίν.
Κωδικός DEWEY:526.8 - (Χαρτογράφηση:Εργα τοπογράφου μηχανικού)
DEWEY Γενικού θέματος:526 - (ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)