Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γαιών Περιφέρεια Αττικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδούλου Μ., Νάκας Γ.
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Γεωργίας, Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.8 Υ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη