Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών Περιφέρεια Ηπείρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδούλου Μ., Νάκος Γ.
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Γεωργίας Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1996
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ