Ανακύκλωση θερμοσκληρυνόμενων σύνθετων υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουμπαρίτσας Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών - Εργ. Τεχνολογίας Πολυμερών (Ειδικής Χημικής Τεχνολογίας)
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ