Προτάσεις βελτίωσης Ευρωκώδικας 8, Μέρος 2: Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κόλιας Βασίλειος, Μαλακάτας Νικόλαος Ε., Πανουτσόπουλος Θ., Πλάκας Α., Σιγάλας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Ευρωκώδικες
Αντισεισμικές Κατασκευές
Γεφυροποιία
Νομοθεσία
Αντισεισμική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:http://library.tee.gr/digital/m1901_1950/m1936.pdf

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1936