Παραπομπή APA

Ζούδιαρη Ι. (1996). Κριτική ανασκόπηση αποθήκευσης θερμότητας σε υλικά αλλαγής φάσης. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Ζούδιαρη Ι. Κριτική ανασκόπηση αποθήκευσης θερμότητας σε υλικά αλλαγής φάσης. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1996.

Παραπομπή MLA

Ζούδιαρη Ι. Κριτική ανασκόπηση αποθήκευσης θερμότητας σε υλικά αλλαγής φάσης. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.