Παθολογία υαλοπινάκων κελύφους κτιρίου (2003 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλύβας Γ.
Συλλογικό Έργο: Παθολογία υαλοπινάκων κελύφους κτιρίου Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2003
Λέξη-Κλειδί:Υαλοπίνακες
Αντοχή Υλικών
Γυάλινες Κατασκευές
Ελεγχος Ποιότητας
Θερμομονωτικά Υλικά
Παθολογία Κατασκευών
Ηλιακή Ενέργεια
Θερμική Ενέργεια
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1938
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη