Περιγραφή και χαρακτηριστικά ενός ανθοκηπίου στην Κρήτη που καλύπτει όλες σχεδόν τις ενεργειακές του ανάγκες με βιομάζα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βουρδουμπάς Π., Βουρδουμπάς Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Εθνικό συνέδριο, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1996
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (5o:1996:Αθήνα) . τ.2
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ