Προβλήματα περιβαλλοντικά και διαχείρισης των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Λουτρού που συνδέονται με την επικείμενη λειτουργία ταμιευτήρα για την υδροδότηση της Αλεξανδρούπολης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαραγκλή Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2003
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ