Το δυναμικό των εγχώριων ενεργειακών πόρων

Η διεύρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα αποτελεί στόχο άμεσης προτεραιότητας για τη χώρα μας αφενός γιατί η διαθεσιμότητα τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφετέρου είναι αποτελεσματικές για την ικανοποίηση των στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2. Η ιστορική εξέταση της χρήσης ενέργειας στην Ελλάδα μετά την Β&#...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Εθνικό συνέδριο, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1996
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (5o:1996:Αθήνα) . τ.3
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η