Παραγωγή βιομάζας από μικτές και αμιγείς φυτείες κλώνων λεύκης αποτελέσματα 5ου περίτροπου χρόνου

Στα πλαίσια της έρευνας παραγωγής βιομάζας από ταχυαυξείς κλώνους λεύκης, επτά επιλεγμένοι κλώνοι εγκαταστάθηκαν σε αμιγή και μικτή φυτεία με κυυελωτό σχεδιασμό το 1985, με φυτευτικό σύνδεσμο 1μ. x 1μ. και περίτροπο χρόνο 2-3 χρόνια.Από τα αποτελέσματα διαδοχικών υλοτομιών που προηγήθηκαν και αυτών της τελευταίας υλοτομίας που έγινε το χειμώνα του 19%, προκύ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πανέτσος Κ., Αλιζώτης Π.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Εθνικό συνέδριο, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1996
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (5o:1996:Αθήνα) . τ.3
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η