ΤΟΤΕΕ 2425/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτηριακών χώρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπανίκας Δημήτριος Γ., Καφετζόπουλος Γ., Λόγγος Γ.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ,Δ/νση ΕΗ1, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 2002
Έκδοση:
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ