Γούστο και αισθήσεις Στο Βυζάντιο και τον Δυτικό Μεσαίωνα 2-31 αφιέρωμα Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2000

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Η Καθημερινή (Εφημερίδα) , 2001
Πηγή:Επτά Ημέρες η Καθημερινή
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 4319
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη