Ανακαίνιση σχολικού κτιρίου με εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας

Το μεγάλο πλήθος των σχολικών κτιρίων, η σημαντική για τη θέρμανσή τους επιβάρυνση του κρατικού προπολογισμού και ο σημαίνων ρόλος τους στη διαδικασία της εκπαίδευσης, απαιτούν αναζήτηση λύσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς και την εξασφάλιση χωρών διδασκαλίας με τις βέλτιστες εσωκλιματικές συνθήκες. Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αξαρλή -Αντωνίου Κλειώ Ν., Θεοδοσίου Θ., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Μ., Τσακίρης Ν.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο), Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ