Παραπομπή APA

Αξαρλή -Αντωνίου Κλειώ Ν. (1999). Ανακαίνιση σχολικού κτιρίου με εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Αξαρλή -Αντωνίου Κλειώ Ν. Ανακαίνιση σχολικού κτιρίου με εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1999.

Παραπομπή MLA

Αξαρλή -Αντωνίου Κλειώ Ν. Ανακαίνιση σχολικού κτιρίου με εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.