Δυναμική και στατική συμπεριφορά αδιαφανούς τοίχου υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας

Εξετάζεται κατ' αρχή η δυναμική συμπεριφορά αδιαφανούς τοίχου όταν ευρίσκεται υπό ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιώντας αναλυτική μέθοδο εμελετήθηκε η χρονική υστέρηση μετάδοσης του θερμικού φαινομένου της ηλιακής ακτινοβολίας στο σύστημα τοίχος-χώρος δωματίου ως επίσης και του φαινομένου θερμικής αποκατάστασης (δηλ. ψύξης) μετά την διακοπή τη ηλιακής ακτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μασούρος Π., Αθανασούλη Γ., Μασούρος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο), Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ