Προσδιορισμός συστήματος ηλιακής θέρμανσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας

Εξετάζεται η απόδοση συστήματος θέρμανσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας με ηλιακή ενέργεια. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η αποθηκευτική δυναμικότητα του συστήματος σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιτρεπτής απόκλισης της θερμοκρασίας των δεξαμενών από την επιθυμητή τιμή, σύμφωνα με τα βιολογικά χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων ειδών. Μελετάται η δυνατότητ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γελεγένης Γιάννης Ι., Κουμούτσος Νικόλαος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η