Κατασκευή ηλιακού συλλέκτη από ανακυκλώσιμα υλικά - Προσδιορισμός του βαθμού απόδοσης

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών και λεπτομερειών για την κατασκευή ενός ηλιακού συλλέκτη οικιακής ή άλλης χρήσεως, από άχρηστα υλικά ( κοινά γυάλινα μπουκάλια) και συμπληρωματικά από άλλα υλικά χαμηλού κόστους. Αναπτύσσεται η περιγραφή του τρόπου κατασκευής και μελετάται η απόδοση του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 388-1. Παρατίθενται...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καούρης Ι., Πνευματικάκης Σ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η