Παραπομπή APA

Μπατζιάς Φ. (1999). Εφαρμογή τεχνικών Tagughi στον ποιοτικό έλεγχο επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Μπατζιάς Φ. Εφαρμογή τεχνικών Tagughi στον ποιοτικό έλεγχο επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Παραπομπή MLA

Μπατζιάς Φ. Εφαρμογή τεχνικών Tagughi στον ποιοτικό έλεγχο επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.