Εφαρμογή τεχνικών Tagughi στον ποιοτικό έλεγχο επίπεδου ηλιακού συλλέκτη

Στην εργασία αυτή εφαρμόζονται ορισμένες απλές τεχνικές πειραματικού σχεδιασμου κατά Taguchi, ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να καταστούν χρήσιμες για τον ποιοτικό έλεγχο επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται, εκτός των παραγόντων ελέγχου (χαρακτηριστικά υλικών και γεωμετρικά χαρακτηριστικά), και παράγοντες θορύβου, δηλ. μεταβλητές που...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπατζιάς Φ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.293-298 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.298
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Περίληψη:Στην εργασία αυτή εφαρμόζονται ορισμένες απλές τεχνικές πειραματικού σχεδιασμου κατά Taguchi, ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να καταστούν χρήσιμες για τον ποιοτικό έλεγχο επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται, εκτός των παραγόντων ελέγχου (χαρακτηριστικά υλικών και γεωμετρικά χαρακτηριστικά), και παράγοντες θορύβου, δηλ. μεταβλητές που προκαλούν διασπορά και που είναι δύσκολο να ελεγχθούν a priori. Δίνονται δύο ενδεικτικά παραδείγματα, από τα οποία φαίνονται οι αντίστοιχες αλγοριθμικές διαδικασίες. Η εφαρμογή των τεχνικών αυτών είναι δυνατό να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους με σύγχρονη αναβάθμιση της ποιότητας του ηλιακού συλλέκτη. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:621.472 - (Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική)
621.47072 - (Ηλιακη ενεργεια:Θερμομηχανικη-Ερευνα)
658.562 - (Ποιοτικός έλεγχος:Διοίκηση παραγωγής)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)