Παραπομπή APA

Φαλαράς Π. (1999). Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων: Ανάπτυξη μορφοκλασματικών (Fractal) υμενίων διοξειδίου του τιτανίου για αύξηση της συνολικής απόδοσης μετατροπής. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Φαλαράς Π. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων: Ανάπτυξη μορφοκλασματικών (Fractal) υμενίων διοξειδίου του τιτανίου για αύξηση της συνολικής απόδοσης μετατροπής. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Παραπομπή MLA

Φαλαράς Π. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων: Ανάπτυξη μορφοκλασματικών (Fractal) υμενίων διοξειδίου του τιτανίου για αύξηση της συνολικής απόδοσης μετατροπής. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.