Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων Ανάπτυξη μορφοκλασματικών (Fractal) υμενίων διοξειδίου του τιτανίου για αύξηση της συνολικής απόδοσης μετατροπής

Η εμφάνιση τα τελευταία χρόνια φωτοηλεκτροχημικών κυψελίδων βασισμένων σε ηλεκτρόδια υμενίων Τ1Ο2, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης νέων "καθαρών" τεχνολογιών ενεργειακής μετατροπής. Κρίσιμη συμβολή στην απόδοση των κυψελίδων αυτών έχουν τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του υμενίου και κυρίως το ανάπτυγμα της επιφάνειας του. Με αυτό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φαλαράς Π., Ξαγάς Α., Σπυρέλλης Ν., Λοϊζος Ζ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.317-323 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.323
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Περίληψη:Η εμφάνιση τα τελευταία χρόνια φωτοηλεκτροχημικών κυψελίδων βασισμένων σε ηλεκτρόδια υμενίων Τ1Ο2, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης νέων "καθαρών" τεχνολογιών ενεργειακής μετατροπής. Κρίσιμη συμβολή στην απόδοση των κυψελίδων αυτών έχουν τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του υμενίου και κυρίως το ανάπτυγμα της επιφάνειας του. Με αυτό το συγκεκριμένο σκοπό παρασκευάσθηκε σειρά υμενίων Τ1Ο2 με την μέθοδο sol-gel. Τα υμένια αυτά μελετήθηκαν με μικροσκοπικές τεχνικές και επιβεβαιώθηκε ότι στις εξεταζόμενες διαστάσεις εμφανίζουν μορφοκλασματικά (fractal) χαρακτηριστικά. Έγινε επίσης προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της μορφοκλασματικής δομής της επιφάνειας των υμενίων και εφαρμογή της στη λειτουργία και στην απόδοση των ευαισθητοποιημένων ηλεκτροχημικών κυψελίδων (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:621.31244 - (Φωτοβολταϊκά στοιχεία:Ηλεκτρική ενέργεια)
621.381542 - (Φωτοηλεκτρικες & φωτοηλεκτρονικες διαταξεις:Ηλεκτρονικη)
621.38152 - (Τεχνολογία λεπτών υμενίων:Ηλεκτρονική)
621.38152 - (Ημιαγωγοι:Ηλεκτρονικη)
DEWEY Γενικού θέματος:621.38 - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)