Δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης των ΑΠΕ στα αυτόνομα δίκτυα των νησιών

Το θαυμάσιο Αιολικό δυναμικό της περιοχής του Αιγαίου και το υψηλό κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) με συμβατικά καύσιμα στα αυτόνομα δίκτυα των νησιών, ευνοούν και επιβάλλουν από την μια μεριά την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά της περιοχής αυτής. Η στοχαστική εμφάνιση όμως των ΑΠΕ και κύρια της Αιολικής Ενέργειας από τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπέτζιος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η