Εξελίξεις στην ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας στο Ν.Σερρών

Στην εργασία παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί τα τελευταία 5 χρόνια στο Ν. Σερρών αναφορικά με την έρευνα στα γεωθερμικά πεδία και την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας. Καταγράφονται συνοπτικά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ρευστών από τις νέες γεωτρήσεις και γίνεται η εκτίμηση της τάσης για τη δημιουργία ανθρακικών επικαθίσεων από τη ρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καρυδάκης Γ., Ανδρίτσος Ν., Φυτίκας Μιχ. Δ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η