Αξιολόγηση γεωθερμικού ταμιευτήρα της Νέας Κεσσάνης, Νομού Ξάνθης

Στην εργασία αυτή αξιολογείται ο γεωθερμικός ταμιευτήρας (υδροφόρος) της περιοχής της Ν. Κεσσάνης του Νομού Ξάνθης με την βοήθεια κατάλληλων διαγραμμάτων που βασίζονται στις ερευνητικές γεωτρήσεις της περιοχής. Στα διαγράμματα περιλαμβάνονται ισοθερμοκρασιακές καμπύλες, καμπύλες ισοβαθμίδος και καμπύλες ροής θερμότητας, με σκοπό την μελέτη της κατανομής των...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπέκας Α., Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η