Μοντέλο λειτουργίας φορέων πιστοποίησης επαγγελματιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναστασόπουλος Γεώργιος Α., Γεωργίτση Χρυσή
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πιστοποίηση επαγγελματιών - ο ρόλος του μηχανικού
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Πιστοποίηση επαγγελματιών - ο ρόλος του μηχανικού (2003 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πιστοποίηση
Μηχανικοί
Επαγγέλματα
Οργανισμοί
Πρότυπα
Οργάνωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1951

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 515

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 581

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 440

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.0023 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1131