Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση, τεχνικά προβλήματα, προοπτικές

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτική ανασκόπηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση της γεωθερμίας στην Ελλάδα και καταγράφει τις νεότερες εξελίξεις στην έρευνα και στις χρήσεις της γεωθερμίας. Στην εισήγηση παρουσιάζονται και τα κυριότερα τεχνικά και νομοθετικά προβλήματα, τα οποία στέκονται εμπόδιο στην καλύτερη αξιοποίηση του γεωθερμικού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α., Φυτίκας Μιχ. Δ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.461-470 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.470
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Περίληψη:Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτική ανασκόπηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση της γεωθερμίας στην Ελλάδα και καταγράφει τις νεότερες εξελίξεις στην έρευνα και στις χρήσεις της γεωθερμίας. Στην εισήγηση παρουσιάζονται και τα κυριότερα τεχνικά και νομοθετικά προβλήματα, τα οποία στέκονται εμπόδιο στην καλύτερη αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και επιχειρείται η αναλυτική καταγραφή των χρήσεων στην Ελλάδα, με αναφορά στις συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις και προβλήματα που συναντώνται κατά περίπτωση. Τέλος, παρά τα μέχρι τώρα πενιχρά αποτελέσματα των προσπαθειών ανάπτυξης της γεωθερμίας στη χώρα μας, πιστεύεται ότι διαγράφονται πολύ καλές προοπτικές για την αξιοποίηση της. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:333.88 - (Γεωθερμική ενέργεια)
621.44 - (Γεωθερμικη μηχανικη)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)