Αναστολή σχηματισμού καθαλατώσεων θειούχου σιδήρου (ΙΙ) σε γεωθερμικό πεδίο

Τρεις πολυηλεκτρολύτες, μια οργανοφωσφορική ένωση και δυο πρόσθετα διαθέσιμα στο εμπόριο, αξιολογήθηκαν σαν αναστολείς της καταβύθισης θειούχων αλάτων του σιδήρου (II) σε εξομοιωμένο γεωθερμικό διάλυμα στο εργαστήριο, και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας γεωθερμικού πεδίου στη Γαλλία. Όλα σχεδόν τα πρόσθετα επιβράδυναν το ρυθμό καταβύθισης σιδηροπυρίτη στ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαρμαντάς Ν., Κλεπετσάνης Π., Ιγνατιάδης Ι., Κουτσούκος Π.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η