Καταλυτική πυρόλυση βιομάζας για την παραγωγή βελτιωμένης ποιότητας βιο-ελαίου

Τα υγρά της πυρόλυσης βιομάζας χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και χαμηλή σταθερότητα ακόμη και σε συνθήκες ήπιας θέρμανσης. Η αστάθεια τους έχει αποδοθεί στην ύπαρξη ακόρεστων οξυγονούχων ενώσεων και ιδιαίτερα στην ύπαρξη καρβονυλικών ενώσεων και οξέων. Με σκοπό τη βελτίωση των ιδιοτήτων του βιο-ελαίου εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν διάφοροι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σαμολαδά Μ., Παπαφωτίκα Α., Πάτιακα Δ., Βασάλος Ι.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ