Δοκιμές στόλου στην Ελλάδα με χρήση μιγμάτων βιοντήζελ

Σε μία προσπάθεια να διερευνηθούν οι προοπτικές χρήσης βιοντήζελ παραγόμενο από πρώτες ύλες που αφθονούν στην Νότια Ευρώπη, έγιναν δοκιμές μικρού στόλου οχημάτων στην Αθήνα. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 9 οχήματα, αντιπροσωπευτικά του ντηζελοκίνητου στόλου της Αττικής τα οποία κατανάλωσαν συμβατικό πετρέλαιο κίνησης και μίγματα αυτού με βιοντήζελ παρασκευ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σερδάρη Α., Φραγκιουδάκης Κ., Λόης Ε., Στούρνας Σ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η