Δειγματοληψία, ποιοτική ανάλυση και επεξεργασία οικιακών απορριμμάτων Η περίπτωση του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα ετήσιας δειγματοληπτικής έρευνας οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα περιλαμβάνεται (α) ανάλυση της μεθόδου συλλογής που πραγματοποιήθηκε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους (1998) - μία σε κάθε εποχή - σε επιλεγμένες περιοχές, (β) ποιοτική ανάλυση των απορριμμάτων που είχε σαν στόχο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουφοδήμος Γ., Βεργανελάκης Κ., Σαμαράς Ζ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ.Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Ηπιες μορφές ενέργειας: Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών (Εθνικό Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1999
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (6o:1999:Βόλος) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η