Παραπομπή APA

Διαμαντάρας Κ. (1999). Η στρατηγική της έρευνας και ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Διαμαντάρας Κ. Η στρατηγική της έρευνας και ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Παραπομπή MLA

Διαμαντάρας Κ. Η στρατηγική της έρευνας και ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.