Παραπομπή APA

Μπεργελές Γιώργος. (1999). Η υπολογιστική ρευστομηχανική στις ενεργειακές διεργασίες. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Μπεργελές Γιώργος. Η υπολογιστική ρευστομηχανική στις ενεργειακές διεργασίες. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Παραπομπή MLA

Μπεργελές Γιώργος. Η υπολογιστική ρευστομηχανική στις ενεργειακές διεργασίες. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.