Παραπομπή APA

Τσότσας Ευάγγελος Ι. (1999). Energetic optimization and product quality enhancement in solids processing: A dilemma. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Τσότσας Ευάγγελος Ι. Energetic Optimization and Product Quality Enhancement in Solids Processing: A Dilemma. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Παραπομπή MLA

Τσότσας Ευάγγελος Ι. Energetic Optimization and Product Quality Enhancement in Solids Processing: A Dilemma. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.