Παραπομπή APA

Making steel and afterglow. Delft: Audio Visueel Centrum.

Παραπομπή Chicago Style

Making Steel and Afterglow. Delft: Audio Visueel Centrum.

Παραπομπή MLA

Making Steel and Afterglow. Delft: Audio Visueel Centrum.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.