Τα θεμέλια του μέλλοντος οδοιπορικό, από το μεσοπόλεμο στο 2000

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η' Τάξης (ΣΤΕΗΤ)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η' Τάξης (ΣΤΕΗΤ) , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ