Το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" Η Κοινωνία της Πληροφορίας προυπόθεση της πραγματικής σύγκλισης - Ο ρόλος των μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλογήρου Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Γ΄ΚΠΣ: Τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα και ο ρόλος των μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Γ΄ΚΠΣ: Τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα και ο ρόλος των μηχανικών (2003 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κοινωνία της Πληροφορίας
Μηχανικοί
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Γενική θεματική ενότητα:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1956

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 552

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 413

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9495 Γ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1146