Εισαγωγή εις την θεωρητικήν ηλεκτροτεχνίαν τόμ.1 Στοιχεία διανυσματικής αναλύσεως - Ηλεκτροστατικόν πεδίον - Πεδίον ροής - Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος - Μαγνητικόν πεδίον - Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολόπουλος Π.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1972
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:πολλ.αρ.
Κωδικός DEWEY:621.3 - (Ηλεκτρολογια)
DEWEY Γενικού θέματος:621.3 - (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)